Islam avduket

Hvorfor islam?

Mennesker har til alle tider prøvd å forstå naturen og sin plass i den, og mange har blitt religiøse etter å ha reflektert over meningen med livet. Religioner flest er basert på bøker som hevdes å være guddommelig inspirert. Koranen er basert på bevis og sunn fornuft, og muslimer tror fullt og helt på at Koranen er Guds ord. Les mer…

Meningen med livet

Hvorfor er vi her? Dette er blant de mest betydningsfulle spørsmålene vi kan stille oss selv. Er vi her for berømmelse og rikdom? For å lage musikk og få barn? Les mer…

Hva muslimer tror på

Første del av muslimenes trosbekjennelse, utgjør grunnlaget for gudskonseptet i islam. Med trosbekjennelsen bevitner muslimer at det ikke finnes annen guddom verdig tilbedelse, enn Allah». Gudskonseptet er strengt monoteistisk og unitær. Gud er Den allmektige, selvforsynt og helt uavhengig. Alt som eksisterer, eller som kan eksistere, gjør det ved Hans vilje. Les mer…

Hvordan blir man muslim?

En muslim er en som underkaster seg Guds vilje, uavhengig av rase, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Å bli muslim er en enkel og grei prosess som ikke krever noen forutsetninger. Man kan konvertere for seg selv, eller i andres nærvær. Les mer…