Gudskonsept

3 gode grunner for å tro på Gud

Det er mye forvirring angående Guds eksistens. Her prøver vi å se på årsaker for- og påstander mot Guds eksistens. Gud ga oss evnen til å tenke, så vi kan anerkjenne Hans eksistens. Les mer…

Hvem skapte Gud?

Det enkle svaret er at Gud ikke kan ha hatt en skaper. Han har alltid eksistert. Samme med datamaskinen du bruker for å lese denne artikkelen: Hadde den alltid eksistert, ville den ikke trengt en skaper. Les mer…

Hvorfor finnes ondskap?

Hvis det finnes en allmektig og god Gud, hvordan kan Han tillate så mye smerte og lidelse i verden? Denne artikkelen viser at Guds eksistens ikke utfordres av det onde i verden. Les mer…

Motbeviser evolusjonen Gud?

Evolusjonen er en prosess som utallige andre prosesser på jorden: Det er ikke et argument mot Gud. Det finnes mange naturlige mekanismer i verden, som vannets kretsløp. Men vannets kretsløp motbeviser ikke Guds eksistens. Les mer…

Vi kan jo ikke se Gud!

Vi kan ikke se Gud. Men det er mye vi kan erkjenne eksistensen av uten å ha sett det. Vi kan se resultatet av det. Hvem har for eksempel sett sin tipp, tipp, tipp, tipp, tipp, tipp, tipp, tipp oldefar? Hans klær, grav, eller eiendeler? Mest sannsynlig ingen. Hvordan kan vi likevel være så sikre på at han har eksistert? Les mer…

Hvorfor er universet så stort?

Det hevdes at universets formål dreier seg rundt oss; menneskene her på jorden. Les mer…

Tilfeldighetens prinsipp

Å løse en Rubiks kube blir sett på som en vanskelig oppgave, selv for de mest intelligente menneskene. Tenk deg at en blind mann prøver å sortere de fargede sidene av en Rubiks kube. Han vil ikke være i stand til å vite om vridninger han gjør, bringer han nærmere eller lengre fra målet. Hvor sannsynlig er det at han alene løser kuben ved en tilfeldighet? Les mer…