Hvem skapte Gud?

Det enkle svaret er at Gud ikke kan ha hatt en skaper. Han har alltid eksistert.

Samme med datamaskinen du bruker for å lese denne artikkelen: Hadde den alltid eksistert, ville den ikke trengt en skaper.

Et annet eksempel: En snikskytter i hæren har sitt utpekte mål i sikte, og ringer til hovedkvarteret for å få tillatelse til å skyte. Hovedkvarteret ber snikskytteren vente til de har fått tillatelse fra ledelsens høyere hold. Personen høyere opp må be om tillatelse fra en enda høyere opp, og dersom det fortsetter slik; vil snikskytteren noen gang få skyte målet sitt?

Det åpenbare svaret er NEI. Den eneste måten snikskytteren får skutt målet sitt på, er hvis noen i ledelsen har høyeste autoritet til å gi han tillatelse.

På samme måte skapte Gud universet. Hvis vi spør hvem som skapte Gud, og så hvem som skapte Guds skaper, og så hvem som skapte den skaperen osv. ville det ikke vært noe univers; på samme måte som at snikskytteren ikke ville ha fått skyte. Konklusjonen blir at universet må ha en skaper som ikke er skapt; Gud.