Hvorfor er universet så stort?

Det finnes ateister som påstår at universets enorme størrelse skyldes dårlig design; «hvorfor så enormt når bare en liten del er bebodd av mennesker?»

Utgangspunktet for en slik påstand, må være oppfatningen om at universets formål dreier seg rundt oss; menneskene her på jorden.

Problemet er at det blir en bedømmelse basert på et forutsatt formål. Da det antatte formålet er uberettiget, vil enhver påstand basert på det, være grunnløs. Selv uten menneskehetens eksistens, vil universets orden og lover være et tegn på Guds eksistens.