Motbeviser evolusjonen Gud?

Evolusjonen er en prosess som utallige andre prosesser på jorden: Det er ikke et argument mot Gud. Det finnes mange naturlige mekanismer i verden, som vannets kretsløp. Men vannets kretsløp motbeviser ikke Guds eksistens. Samtlige mekanismer er som regel et tegn på eksistensen av en organisator eller samordner. Evolusjon er også en mekanisme, avhengig av en intelligens som setter den i gang.

Charles Darwin trodde på Gud, selv etter utgivelsen av The Origin of Species. Han skal ha sagt:

[Fornuften forteller om] det ekstreme problemet eller snarere vanskeligheten med å forstå dette enorme og vidunderlige universet, inkludert mennesket med sin evne til å se langt tilbake og langt fremover i tid, som et resultat av tilfeldighet eller nødvendighet. Når jeg så reflekterer, føler jeg meg tvunget til å se på en uforårsaket årsak med et intelligent sinn, i noen grad tilsvarende menneskets, og jeg fortjener og bli kalt en teist. [1]

Darwin trodde på Gud mesteparten av sitt liv, skjønt han senere i livet begynte å tvile, grunnet problematikken om ondskap (se artikkelen: Hvorfor er det ondskap?).

Forestill deg at vi mennesker hadde skapt roboter som til slutt var i stand til å reprodusere og forbedre seg selv i henhold til sitt miljø; mennesker dør ut, og millioner av år senere, kommer roboter opp med en teori om sin utvikling, basert på deler av gamle maskiner som de gravde opp. På ingen måte ville deres teori ha motbevist menneskets eksistens; det ville heller vært et tegn på en høyere intelligens som skapte dem. Dr Francis Collins, en av verdens ledende eksperter på evolusjon, tror at Gud ga mennesket liv gjennom evolusjonsprosessen.

Noen tror på evolusjonsteorien, andre forkaster den. Uansett er den ikke på noen måte i strid med troen på Gud.

Referanse

  1. Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin, 1809-1882, redigert av Nora Barlow (London: Collins 1958), 92-3)