Er livet bare en lek?

TENK DEG AT DU VÅKNER OPP I EN ENORM FABRIKK SOM DU ALDRI FØR HAR VÆRT INNE I. DU SER TUSENVIS AV FOLK SOM JOBBER, OG ALLE DØRENE OG VINDUENE ER LUKKET OG FORSEGLET.

Folk jobber, sover, og er hele tiden inne i denne fabrikken.  Hva ville du tenkt i en slik situasjon?

«Jeg kan like godt slutte meg til alle de andre siden jeg er her», eller ville du tenkt, «hvordan kom jeg hit? Hva er utenfor fabrikken? Hvorfor er jeg plassert her?»

Dette eksemplet er som vår eksistens her på jorden. Vi mennesker har blitt brakt inn i tilværelsen uten valgmulighet. Det dukker opp spørsmål som: Hvor kom jeg fra? Hva gjør jeg her? Og hvor skal jeg etter at jeg er død? Vi glemmer disse grunnleggende spørsmålene i våre daglige rutiner, men de forsvinner ikke ved å ignorere dem.

I himlenes og jordens skapelse, i nattens og dagens veksling, sannelig, her er jærtegn for dem som har hjertets forstand, som kommer Gud i hu når de står, sitter eller ligger, som mediterer over himlenes og jordens skapelse: «Herre, Du har ikke skapt dette for intet…» (3:190-191)

Hva er meningen med det hele?

Det islamske meningskonseptet avhenger av at…

  • det er fornuftig å tro på Gud
  • det er gode grunner til å tro at Koranen er Guds ord

I avsnittet «Gudskonsept» undersøkes argumenter for- og påstander mot Gud. Neste del «Islam avduket», undersøker hvorfor islam er riktig og forklarer formålet med vår eksistens.